• 5
    Shares

Spam Filtresi

Dialog’un Kullanımı :

Dilaog 2 türlü pencereden oluşmaktadır.ilk pencerede görebileceğiniz spam ekleme işlemlerini yapabileceğiniz alan görünmektedir.
[Hedef] ve [Eylem] kısmında görmüş olduğunuz işlemleri dilediğiniz gibi gerçekleştirebilirsiniz.
[Hedef] bölümünde (birbirleriyle uyumlu olmak kaydı ile) birden fazla seçim yapabilirsiniz.
[Süre] ve [Sebep] bölümleri otomatik olarak default parametre olan “-” (tire) gelmektedir.isteğe göre değiştirilebilir. [Sebep] kısmında boşluklar “_” (alt çizgi) ile değiştirebilirsiniz.
[Süre] kısmına saat cinsinden girmek istiyorsak eğer 1h,4h vb., gün girmek istiyorsanız 1d,4d vb.,hafta girmek istiyorsanız 1w,4w vb., ay girmek istiyorsanız 1m,4m vb., ya da saniye cinsinden 1 dakika için 60, 15 dakika için 900, 1 gün için 86400 vb. girebilirsiniz.
[Spam Eklenecek Metin] kısmına eklemek istediğimiz spam kelimesini yazabilirsiniz.
[Nick],[Ident],[Host] ve [Fullname] kısımlarını ise anlaşıldığı gibi nick,ident,host ve fullname spam eklemek istiyorsanız kullanabilirsiniz. Bu işlemi [Spam Eklenecek Metin] kısmında da yapabilirsiniz. Kolaylık olması açısından extradan yapılmıştır.
Başa ek, sona ek kısımlarına gelince ; örneğin; YaRGuCiQA, YaRGuCiWS vb. şeklinde bir saldırı var. Sona ek işaretlediğimiz zaman ana nick’i etkilemeyecek şekilde diğer YaRGuCi ile başalayan nick’lere spam alacaktır.
Ben ne diyorsam o..! kısmının açıklaması ise şöyle ;
Dialog, normal harfler ve 0 hariç rakamlar dışındaki karakterleri “.?” ile değiştirmektedir.
Örneğin biz kanalda “soru” yazana kill atmak istiyoruz. [Spam Eklenecek Metin] kısmına “soru” yazarsak içinde “soru” geçen her cümle sahibine kill atılacaktır. Regex’in bir özelliği olarak “^” ve “$” sembollerini kullanarak ^soru$ şeklinde spam eklersek bunu engelleyebiliriz.
Ama bu sefer de dialog bunu .?soru.? olarak çevirecektir. Bunu önlemek için Ben ne diyorsam o..! kısmını işaretlersek dialog yazdığımız metni değiştiremeyecek ve ^soru$ şeklinde spam ekleyecektir.
Zaten spam eklemeden önce komutu görebilirsiniz. Uygula butonuna bastığınızda da spam eklenir.
Spam Listesi butonuna bastığınızda (eğer varsa) ekli olan spamlar listelenecektir.
Burada tek tek ya da toplu olarak seçim yapılabilinir ve Sil butonu ile silinir.
Kaydın üzerine çift tıklarsanız, o kaydı hafızaya alır ve Ctrl+V ile istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.
Çalıştırmak için herhangi bir pencerede sağ tıklayın ve Spam Filter’ı seçin. Eğer oper yetkisine sahip değilseniz menüde görünmeyecektir.
Kullanılan dll dosyaları ektedir.

 

Diyalog Kod:

 


dialog SpamFilter_ {
title "Spamfilter"
size -1 -1 247 143
option dbu
box "[ Hedef ]", 1, 3 0 122 55
check "a (Away Mesajı)", 2, 8 8 60 8, flat
check "c (Kanal Mesajı)", 3, 8 17 60 8, flat
check "d (DCC Dosya Adı)", 4, 8 26 60 8, flat
check "N (Kanal Notice)", 5, 8 35 60 8, flat
check "n (Özel Notice)", 6, 8 44 60 8, flat
check "p (Özel Mesaj)", 7, 71 8 51 8, flat
check "P (Part Sebebi)", 8, 71 17 51 8, flat
check "q (Quit Sebebi)", 9, 71 26 51 8, flat
check "t (Kanal Topic)", 10, 71 35 51 8, flat
check "u (User)", 11, 71 44 51 8, flat
box "[ Eylem ]", 12, 126 0 119 55
radio "Block", 13, 131 8 40 8, group
radio "DCCBlock", 14, 131 17 40 8
radio "Gline", 15, 131 26 40 8
radio "Gzline", 16, 131 35 40 8
radio "Kill", 17, 131 44 40 8
radio "Kline", 18, 190 8 40 8
radio "Shun", 19, 190 17 40 8
radio "Tempshun", 20, 190 26 40 7
radio "Viruschan", 21, 190 35 40 8
radio "Zline", 22, 190 44 40 8
box "[ Süre ]", 23, 3 56 29 21
edit "", 24, 6 64 23 10, autohs
box "[ Sebep ]", 25, 33 56 92 21
edit "", 26, 36 64 86 10, autohs multi
box "[ Spam Eklenecek Metin ]", 27, 126 56 119 21
edit "", 28, 129 64 113 10, autohs multi
box "[ Eklenen Spamlar ]", 31, 3 0 242 128
list 32, 8 8 232 115, hsbar vsbar size sort extsel
edit "", 33, 3 110 242 10, read autovs multi
box "Nick", 34, 3 77 61 29
edit "", 35, 6 85 55 10, autohs
check "Başa ek", 36, 6 96 26 8, disable
check "Sona ek", 37, 33 96 27 8, disable
box "Ident", 38, 65 77 60 29
edit "", 39, 68 85 54 10, autohs
check "Başa ek", 40, 68 96 26 8, disable
check "Sona ek", 41, 95 96 27 8, disable
box "Host", 42, 126 77 59 29
edit "", 43, 129 85 53 10, autohs
check "Başa ek", 44, 129 96 26 8, disable
check "Sona ek", 45, 156 96 27 8, disable
box "Fullname", 46, 186 77 59 29
edit "", 47, 189 85 53 10, autohs
check "Başa ek", 48, 189 96 26 8, disable
check "Sona ek", 49, 216 96 27 8, disable
text "KeRaSuS", 51, 112 132 22 8
button "Sil", 95, 178 130 33 12, flat
button "Uygula", 98, 178 130 33 12, flat
button "İptal", 99, 212 130 33 12, cancel
button "Spam Ekle", 29, 3 130 40 12, flat
button "Spam Listesi", 30, 44 130 40 12, flat
check "Ben ne diyorsam o..!", 52, 3 122 60 8, flat
}
on *:dialog:*:*:*:{
if ($dname == SpamFilter_) {
if ($devent == sclick) {
if ($did == 2) { if ($did(2).state == 1) { set %spam2 a } | else { unset %spam2 } }
if ($did == 3) { if ($did(3).state == 1) { set %spam3 c } | else { unset %spam3 } }
if ($did == 4) { if ($did(4).state == 1) { set %spam4 d } | else { unset %spam4 } }
if ($did == 5) { if ($did(5).state == 1) { set %spam5 N } | else { unset %spam5 } }
if ($did == 6) { if ($did(6).state == 1) { set %spam6 n } | else { unset %spam6 } }
if ($did == 7) { if ($did(7).state == 1) { set %spam7 p } | else { unset %spam7 } }
if ($did == 8) { if ($did(8).state == 1) { set %spam8 P } | else { unset %spam8 } }
if ($did == 9) { if ($did(9).state == 1) { set %spam9 q } | else { unset %spam9 } }
if ($did == 10) { if ($did(10).state == 1) { set %spam10 t } | else { unset %spam10 } }
if ($did == 11) { if ($did(11).state == 1) { set %spam11 u } | else { unset %spam11 } }
if ($did == 13) { if ($did(13).state == 1) { set %spameylem block } }
if ($did == 14) { if ($did(14).state == 1) { set %spameylem dccblock } }
if ($did == 15) { if ($did(15).state == 1) { set %spameylem gline } }
if ($did == 16) { if ($did(16).state == 1) { set %spameylem gzline } }
if ($did == 17) { if ($did(17).state == 1) { set %spameylem kill } }
if ($did == 18) { if ($did(18).state == 1) { set %spameylem kline } }
if ($did == 19) { if ($did(19).state == 1) { set %spameylem shun } }
if ($did == 20) { if ($did(20).state == 1) { set %spameylem tempshun } }
if ($did == 21) { if ($did(21).state == 1) { set %spameylem viruschan } }
if ($did == 22) { if ($did(22).state == 1) { set %spameylem zline } }
if ($did == 29) {
did -b $dname 29 | did -e $dname 30
did -v $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,98
did -h $dname 31,32,95 | if $hget(Spamlist) { hfree spamlist } | unset %raw229 | did -a SpamFilter_ 31
}
if ($did == 30) {
did -r $dname 32 | did -a SpamFilter_ 31 $+([,$chr(32),Eklenen Spamlar,$chr(32),]) | did -e $dname 29 | did -b $dname 30
did -h $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,98
did -v $dname 31,32,95 | did -a $dname 32 LİSTE HAZIRLANIYOR. LÜTFEN BEKLEYİNİZ ...
if !$hget(SpamList) { hmake SpamList 100 } | spamfilter | .timerspamlist 1 2 spamlist. | did -f $dname 31 | did -b $dname 95
}
if ($did == 32) {
did -e $dname 95
if $did(Spamfilter_,32,0).sel >= 1 { did -a SpamFilter_ 31 $+([,$chr(32),Eklenen Spamlar,$chr(32),],$chr(32),[,$chr(32),$did(Spamfilter_,32).lines Kayıt Listelendi,$chr(32),],$chr(32),[,$chr(32),$did(Spamfilter_,32,0).sel Kayıt Seçildi,$chr(32),]) }
if $did(Spamfilter_,32,0).sel <= 0 { did -a SpamFilter_ 31 $+([,$chr(32),Eklenen Spamlar,$chr(32),],$chr(32),[,$chr(32),$did(Spamfilter_,32).lines Kayıt Listelendi,$chr(32),]) }
}
if ($did == 95) {
var %x = 1 | While ($Did($dname,32,%x)) { If ($Did($dname,32,%x).State == 1) { spamfilter del $gettok($did($dname,32,%x).text,1-4,32) $gettok($did($dname,32,%x).text,6-,32) } | Inc %x }
SilYenile | did -b $dname 95
}
if ($did == 98) {
if %spamsonuc1 { spamfilter %spamsonuc1 | unset %spam* | did -re $dname 28,35,39,43,47 | did -eu $dname 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | did -b $dname 36,37,40,41,44,45,48,49 }
if %spamsonuc2 { spamfilter %spamsonuc2 | unset %spam* | did -re $dname 28,35,39,43,47 | did -eu $dname 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | did -b $dname 36,37,40,41,44,45,48,49 }
}
}
if ($devent == dclick) {
if ($did == 32) { set %spamsonuca- $gettok($did($dname,32).seltext,1-4,32) $gettok($did($dname,32).seltext,6-,32) | clipboard %spamsonuca- }
}
if ($devent == edit) {
if ($did == 24) { set %spamsure $did(24).text | .timerspam24 off }
if ($did == 26) { if $chr(32) isin $did(26) { did -ra $dname 26 $replace($did(26),$chr(32),_) } | set %spamsebep $replace($did(26).text,$chr(32),$chr(95),$chr(45),$chr(95)) | .timerspam26 off }
if ($did == 28) { if $did(28) != $null { set %spamtext $did(28) | did -b $dname 35,39,43,47 } | else { did -e $dname 35,39,43,47 | unset %spamtext } }
if ($did == 35) { if $did(35) != $null { set %spamtextn $did(35) | did -e $dname 36,37 } | else { unset %spamtextn | did -bu $dname 36,37 } }
if ($did == 39) { if $did(39) != $null { set %spamtexti $did(39) | did -e $dname 40,41 } | else { unset %spamtexti | did -bu $dname 40,41 } }
if ($did == 43) { if $did(43) != $null { set %spamtexth $did(43) | did -e $dname 44,45 } | else { unset %spamtexth | did -bu $dname 44,45 } }
if ($did == 47) { if $did(47) != $null { set %spamtextf $did(47) | did -e $dname 48,49 } | else { unset %spamtextf | did -bu $dname 48,49 } }
}
if ($devent == close) {
unset %spam* | .timerspam* off | .disable #raw229 | .disable #spamsnotice | if $hget(Spamlist) { hfree spamlist } | unset %raw229
}
if ($devent == init) {
dll $mdx SetMircVersion $version
dll $mdx MarkDialog $dname
dll $mdx SetFont $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,29,30,34,38,42,46,33,95,98,99,31 13 700 Tahoma
dll $mdx SetDialog $dname bgcolor $rgb(159,182,205)
dll $mdx SetColor $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,29,30,34,38,42,46,36,37,40,41,44,45,48,49,95,98,99,33,31,51,52 background $rgb(159,182,205)
dll $mdx SetColor $dname 33 text $rgb(255,0,0)
dll $mdx SetColor $dname 33,51,52 textbg $rgb(159,182,205)
dll $mdx SetColor $dname 51 text $rgb(165,191,218)
dll $mdx SetFont $dname 32 13 700 Tahoma
dll $mdx SetColor $dname 32 background $rgb(185,211,238)
dll $mdx SetColor $dname 32 textbg $rgb(185,211,238)
did -f $dname 1 | did -b $dname 29,98 | did -h $dname 31,32,95 | .timerspam33 -h 0 50 spam.33
}
}
}
alias spam.33 {
if ($dialog(SpamFilter_)) {
if %spamsure == $null { set %spamsure - | .timerspam24 1 1 did -ra SpamFilter_ 24 %spamsure }
if %spamsebep == $null { set %spamsebep - | .timerspam26 1 1 did -ra SpamFilter_ 26 %spamsebep }
if !%spam2 && !%spam3 && !%spam4 && !%spam5 && !%spam6 && !%spam7 && !%spam8 && !%spam9 && !%spam10 && !%spam11 {
set %spamhedefdurum «HEDEF SEÇİNİZ» | unset %spamhedef
}
if %spam2 || %spam3 || %spam4 || %spam5 || %spam6 || %spam7 || %spam8 || %spam9 || %spam10 || %spam11 {
set %spamhedef $+(%spam2,%spam3,%spam4,%spam5,%spam6,%spam7,%spam8,%spam9,%spam10,%spam11) | unset %spamhedefdurum
}
if !%spameylem { set %spameylemdurum «EYLEM SEÇİNİZ» } | else { unset %spameylemdurum }
if !%spamtext && !%spamtextn && !%spamtexti && !%spamtexth && !%spamtextf { set %spamtextdurum «SPAM GİRİNİZ» } | else { unset %spamtextdurum }
if %spamtext { set %spamislem1 1 }
if !%spamtext { unset %spamislem1 }
if !%spamislem1 { unset %spamsonuc1 }
if %spamislem1 == 1 && %spameylem && %spamhedef {
if ($did(SpamFilter_,52).state == 1) { set %spamsonuc1 add %spamhedef %spameylem %spamsure %spamsebep %spamtext }
if ($did(SpamFilter_,52).state == 0) { set %spamsonuc1 add %spamhedef %spameylem %spamsure %spamsebep $spamtext(%spamtext) }
}
if %spamtextn || %spamtexti || %spamtexth || %spamtextf {
set %spamislem2 1
unset %spam2 | unset %spam3 | unset %spam4 | unset %spam5 | unset %spam6 | unset %spam7 | unset %spam8 | unset %spam9 | unset %spam10 | unset %spam11
did -bu SpamFilter_ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,28
did -bc SpamFilter_ 11 | set %spam11 u
if !%spamtextn { set %spamtextn. .+ } | else { unset %spamtextn. }
if %spamtextn {
if ($did(SpamFilter_,52).state == 0) {
if $did(SpamFilter_,36).state == 1 { set %spamtextn. $+(.+,$spamtext(%spamtextn)) }
if $did(SpamFilter_,37).state == 1 { set %spamtextn. $+($spamtext(%spamtextn),.+) }
if $did(SpamFilter_,36).state == 1 && $did(SpamFilter_,37).state == 1 { set %spamtextn. $+(.+,$spamtext(%spamtextn),.+) }
if $did(SpamFilter_,36).state == 0 && $did(SpamFilter_,37).state == 0 { set %spamtextn. $spamtext(%spamtextn) }
}
if ($did(SpamFilter_,52).state == 1) {
if $did(SpamFilter_,36).state == 1 { set %spamtextn. $+(.+,%spamtextn) }
if $did(SpamFilter_,37).state == 1 { set %spamtextn. $+(%spamtextn,.+) }
if $did(SpamFilter_,36).state == 1 && $did(SpamFilter_,37).state == 1 { set %spamtextn. $+(.+,%spamtextn,.+) }
if $did(SpamFilter_,36).state == 0 && $did(SpamFilter_,37).state == 0 { set %spamtextn. %spamtextn }
}
}
if !%spamtexti { set %spamtexti. .+ } | else { unset %spamtexti. }
if %spamtexti {
if ($did(SpamFilter_,52).state == 0) {
if $did(SpamFilter_,40).state == 1 { set %spamtexti. $+(.+,$spamtext(%spamtexti)) }
if $did(SpamFilter_,41).state == 1 { set %spamtexti. $+($spamtext(%spamtexti),.+) }
if $did(SpamFilter_,40).state == 1 && $did(SpamFilter_,41).state == 1 { set %spamtexti. $+(.+,$spamtext(%spamtexti),.+) }
if $did(SpamFilter_,40).state == 0 && $did(SpamFilter_,41).state == 0 { set %spamtexti. $spamtext(%spamtexti) }
}
if ($did(SpamFilter_,52).state == 1) {
if $did(SpamFilter_,40).state == 1 { set %spamtexti. $+(.+,%spamtexti) }
if $did(SpamFilter_,41).state == 1 { set %spamtexti. $+(%spamtexti,.+) }
if $did(SpamFilter_,40).state == 1 && $did(SpamFilter_,41).state == 1 { set %spamtexti. $+(.+,%spamtexti,.+) }
if $did(SpamFilter_,40).state == 0 && $did(SpamFilter_,41).state == 0 { set %spamtexti. %spamtexti }
}
}
if !%spamtexth { set %spamtexth. .+ } | else { unset %spamtexth. }
if %spamislem2 && %spamtexth {
if ($did(SpamFilter_,52).state == 0) {
if $did(SpamFilter_,44).state == 1 { set %spamtexth. $+(.+,$spamtext(%spamtexth)) }
if $did(SpamFilter_,45).state == 1 { set %spamtexth. $+(%$spamtext(%spamtexth),.+) }
if $did(SpamFilter_,44).state == 1 && $did(SpamFilter_,45).state == 1 { set %spamtexth. $+(.+,$spamtext(%spamtexth),.+) }
if $did(SpamFilter_,44).state == 0 && $did(SpamFilter_,45).state == 0 { set %spamtexth. $spamtext(%spamtexth) }
}
if ($did(SpamFilter_,52).state == 1) {
if $did(SpamFilter_,44).state == 1 { set %spamtexth. $+(.+,%spamtexth) }
if $did(SpamFilter_,45).state == 1 { set %spamtexth. $+(%spamtexth,.+) }
if $did(SpamFilter_,44).state == 1 && $did(SpamFilter_,45).state == 1 { set %spamtexth. $+(.+,%spamtexth,.+) }
if $did(SpamFilter_,44).state == 0 && $did(SpamFilter_,45).state == 0 { set %spamtexth. %spamtexth }
}
}
if !%spamtextf { set %spamtextf. .+ } | else { unset %spamtextf. }
if %spamtextf {
if ($did(SpamFilter_,52).state == 0) {
if $did(SpamFilter_,48).state == 1 { set %spamtextf. $+(.+,$spamtext(%spamtextf)) }
if $did(SpamFilter_,49).state == 1 { set %spamtextf. $+($spamtext(%spamtextf),.+) }
if $did(SpamFilter_,48).state == 1 && $did(SpamFilter_,49).state == 1 { set %spamtextf. $+(.+,$spamtext(%spamtextf),.+) }
if $did(SpamFilter_,48).state == 0 && $did(SpamFilter_,49).state == 0 { set %spamtextf. $spamtext(%spamtextf) }
}
if ($did(SpamFilter_,52).state == 1) {
if $did(SpamFilter_,48).state == 1 { set %spamtextf. $+(.+,%spamtextf) }
if $did(SpamFilter_,49).state == 1 { set %spamtextf. $+(%spamtextf,.+) }
if $did(SpamFilter_,48).state == 1 && $did(SpamFilter_,49).state == 1 { set %spamtextf. $+(.+,%spamtextf,.+) }
if $did(SpamFilter_,48).state == 0 && $did(SpamFilter_,49).state == 0 { set %spamtextf. %spamtextf }
}
}
}
if !%spamtextn && !%spamtexti && !%spamtexth && !%spamtextf {
unset %spamislem2
if $did(SpamFilter_,2).enabled == $false { did -eu SpamFilter_ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,28 | unset %spam11 }
unset %spamtextn. | unset %spamtexti. | unset %spamtexth. | unset %spamtextf. |
}
if %spamislem2 == 1 && %spameylem && %spamhedef {
set %spamtext2 $+($chr(94),$chr(40),%spamtextn.,$chr(33),%spamtexti.,$chr(64),%spamtexth.,$chr(58),%spamtextf.,$chr(41),$chr(36))
set %spamsonuc2 add %spamhedef %spameylem %spamsure %spamsebep %spamtext2
}
if %spamhedefdurum || %spameylemdurum || %spamtextdurum {
dll $mdx SetColor $dname 33 text $rgb(255,0,0) | did -o SpamFilter_ 33 1 %spamhedefdurum %spameylemdurum %spamtextdurum
unset %spamsonuc* | unset %spamtext2 | did -bu SpamFilter_ 52,98
}
if !%spamhedefdurum && !%spameylemdurum && !%spamtextdurum { did -e SpamFilter_ 52,98 }
if %spamsonuc1 { dll $mdx SetColor $dname 33 text $rgb(0,100,0) | did -e SpamFilter_ 98 | did -o Spamfilter_ 33 1 %spamsonuc1 }
if %spamsonuc2 { dll $mdx SetColor $dname 33 text $rgb(0,100,0) | did -e SpamFilter_ 98 | did -o Spamfilter_ 33 1 %spamsonuc2 }
}
}
menu * {
$iif(o isincs $usermode,Spam Filter):SpamDialog | .enable #raw229 | .enable #spamsnotice | if !$hget(SpamList) { hmake SpamList 100 }
}
alias SpamDialog { dialog $iif($dialog(SpamFilter_),-v,-ma) SpamFilter_ SpamFilter_ }
#raw229 off
raw 229:*: { inc %raw229 | hadd -m SpamList %raw229 $3 $4 $7 $8 $9 $10- | haltdef }
raw 219:*: { halt }
#raw229 end
alias spamlist. {
did -r SpamFilter_ 32
var %bb = 1,%bbb = $hget(SpamList,0).data | while %bb <= %bbb { whilefix | did -a SpamFilter_ 32 $hget(SpamList,%bb).data | inc %bb }
did -z SpamFilter_ 32 | did -a SpamFilter_ 31 $+([,$chr(32),Eklenen Spamlar,$chr(32),],$chr(32),[,$chr(32),$did(Spamfilter_,32).lines Kayıt Listelendi,$chr(32),])
}
Alias SilYenile {
if $hget(SpamList) { hfree SpamList } | unset %raw229 | did -a SpamFilter_ 31 $+([,$chr(32),Eklenen Spamlar,$chr(32),])
did -r SpamFilter_ 32 | did -a SpamFilter_ 32 LİSTE YENİLENİYOR. LÜTFEN BEKLEYİNİZ ..
if !$hget(SpamList) { hmake SpamList 100 }
.timerspamfilter 1 1 spamfilter
.timerspamlist 1 2 spamlist.
}
alias mdx { return $findfile($mircdir,mdx.dll,1) }
alias whilefix { dll $findfile($mircdir,whilefix.dll,1) WhileFix . }
alias spamtext { return $regsubex($regsubex($1-,/([^a-zA-Z1-9 ıİğĞüÜşŞöÖçÇ])/g,$+(.,?)),/([ ])/g,$+(.,*)) }
#spamsnotice off
on ^*:snotice:*: {
if $2-3 == Spamfilter added: { .timerspam33 -p | did -o Spamfilter_ 33 1 Spam Eklendi.. | .timer 1 3 .timerspam33 -r | halt }
;if $2-3 == removed spamfilter { if $hget(SpamList) { hfree SpamList } | did -r SpamFilter_ 32 | did -a SpamFilter_ 32 Spam silindi .. | did -b SpamFilter_ 95 | .timer 1 2 SilYenile | halt }
if *helpop ?spamfilter' for more information* iswm $1- { .timerspam33 -p | did -o Spamfilter_ 33 1 Hata. Spam Eklenemedi.. | .timer 1 3 .timerspam33 -r | halt }
}
#spamsnotice end

Ekran Görüntüsü Ekte Mevcuttur.

spam filtresi

spam filtresi

Bir önceki yazımız olan Kanal Kelime İstatistiği başlıklı makalemizde mIRC hazır kodlar, mIRC kod ve mIRC remote hakkında bilgiler verilmektedir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE